Krija za dugovečnost

Da li želite da kliknete dugme restart u vašem životu? Novi početak nikada nije lak. Mi se osećamo komforno u našim navikama iako znamo da nam ne donose dobro. Ali postoji izlaz! Ako želite novi početak uradite ovu kriju za obnavljanje i dug život 40 dana, promenite molekularnu strukturu u vašem telu i umu. Osetićete psihičke i mentalne promene, stimulisaćete vaše telo, um i duh. Iskusićete novi osećaj slobode i svetlosti. Dajte sebi novi početak!
Sedite u turski sed, stavite ruke u molitveni položaj i otpevajte tri puta mantru Ong Namo Guru Dev Namo (Ja se klanjam pred Tvorcem, Božanskim Učiteljem unutar mene).
Ako vam je teško da sedite u turskom sedu, možete sesti na stolicu (noge treba da dodiruju pod), najvažnije je da kičma bude prava.
Onda savijte glavu blago ka grudnom košu, napravite blagu džalandhara bandu.
U ovoj kriji imamo tri različite mudre, i svaku držimo po tri minuta.
Podignite desnu ruku pravo napred pod uglom od 60 stepeni ispred vas a levu ruku ispružite nazad opet pod uglom od 60 stepeni od tela iza vas.

_DSC2416_Kriya_1000

Obe ruke su prave u laktovima, prave kao strele, i obrazuju pravu liniju. Ispružite kažiprste (kažiprst predstavlja planetu Jupiter, univerzalno znanje) na obema rukama a ostale prste savijte i neka palac bude preko njih. Dlan desne ruke je okrenut nadole a dlan leve ruke nagore. Oči su zatvorene i fokusirane na centar brade, Mesečev centar, centar naših emocija. Koncentracija na ovu tačku ima smirujući efekat. Vidite sebe jasnije kada se fokusirate na ovu tačku. Dišite duboko i lagano. Bol u vašem telu je deo procesa lečenja i stimulisanja tački koje su zablokirale energetske kanale. Sedite sa pravom kičmom i dopustite vašem telu da prolazi kroz promene. 3 minuta.

_DSC2418_Kriya_1000

Onda ne spuštajući ruke i ne menjajući pozu ispružite i mali prst (koji predstavlja Merkura, komunikaciju), znači ispruženi su kažiprst i mali prst na obema rukama a srednji i domali prst drži palac. Ruke i dalje prave i fokus na Mesečev centar. 3 minuta

_DSC2422_Kriya_1000

Ruke i dalje ostaju u istom položaju. Ispružite sve prste na obema rukama. Oči i dalje fokusirane na centar brade, disanje duboko i lagano. 3 minuta
Ova meditacija ubija bolesti u vašem telu. Udahnite duboko, zadržite disanje 10 sekundi, popravite pozu, stegnite sve mišiće vašeg tela. Izdahnite. Ponovite još dva puta. Opustite se.
Ako budete radili ovu kriju 40 dana vi možete ponovo izgraditi molekularnu strukturu vašeg tela. Ne sme se raditi više od 9 minuta ukupno, svaki deo po tri minuta.
U ovoj meditaciji nemamo mantru. Ako osetite da vas vaš um previše uznemirava pokušajte da se fokusirate na disanje i neka zvuk vašeg disanja bude vaša mantra. Možete i meditirati na Sat Nam, udah – Sat, izdah – Nam, ili kreirajte neku sopstvenu mantru, ili molitvu.
Za kraj sklopite ruke u molitveni i recite Sat Nam, što znači – Istina je u meni.
SAT NAM !