Krija za jačanje imunog sistema: Unutrašnje sunce

Sedite u turski sed, stavite ruke u molitveni položaj i otpevajte tri puta mantru Ong Namo Guru Dev Namo.
Ong je Tvorac, onaj koji nas je stvorio, Namo je pozdravljanje sa poštovanjem Guru je Učitelj, taj koji daje tehniku, taj koji je oslobodjen od neznanja. Gu je tama, Ru - je svetlost koja uklanja tamu, Dev- suptilni, nematerijalni, koji nema fizičku prirodu, i sve znači:
Ja se klanjam pred Tvorcem, Božanskim Učiteljem unutar mene).
Onda savijte glavu blago ka grudnom košu, napravite blagu džalandhara bandu.
Mudra – Savijte levu ruku pored tela, podlaktica usmerena na gore, dlan okrenut prema napred. Napravite surja mudru (dodiruju se palac leve šake i domali prst).
Savijte prste desne šake u pesnicu, ispružite kažiprst i njime zatvorite desnu nozdrvu.
Koncentrišite se na tačku izmedju obrva (oči zatvorene).
I počnite da dišete dah vatre( breath of fire) na levu nozdrvu (to je brzo disanje, koncentracija na izdahu,i na svakom izdahu stomak ide unutra, dva do tri udaha i izdaha u sekundi).
Dišite na ovaj način tri minuta. Polako možete produžavati vreme do pet minuta.

_DSC0666_2

Onda udahnite duboko, zadržite dah, prepletite prste u mudru Venere (svi prsti prepleteni),ruke paralelne podu, mudra malo ispod grla a iznad srca (na nivou timusa), oko 35 cm od tela. Razvucite mudru iz sve snage. Napregnite sve mišiće tela. Zadržite disanje koliko možete, pa onda izdahnite. Ponovo udahnite, rastegnite mudru, zadržite disanje , izdahnite. I još jednom ponovite. I još jednom udahnite , zadržite disanje, rastegnite mudru i izdahnite na usta , dunite vazduh gore (kao kad hoćete da sklonite kosu sa čela)

_DSC0669_2

I onda se opustite. Za kraj sklopite ruke u molitveni i recite Sat Nam, što znači – Istina je u meni.
Ova krija je imunoterapija visokog nivoa, ona ubija viruse i bakterije. Kada radite ovu kriju preporučuje se da pokrijete glavu (inače je moguće da vas zaboli glava).
Ako želite da ojačate vaš imuni sistem, radite ovu kriju 40 dana , svaki dan, bolje je u isto vreme, ali nije obavezno, ako preskočite jedan dan, džaba ste radili, sve mora ponovo. Ova krija je odlična i protiv alergije.