Krija za isceljenje fizičkog, mentalnog i duhovnog tela

Sedite u turski sed, stavite ruke u molitveni položaj i otpevajte tri puta mantru Ong Namo Guru Dev Namo (Ong je Tvorac, onaj koji nas je stvorio, Namo je pozdravljanje sa poštovanjem
Guru je Učitelj, taj koji daje tehniku, taj koji je oslobodjen od neznanja. Gu je tama, Ru - je svetlost koja uklanja tamu, Dev- suptilni, nematerijalni, koji nema fizičku prirodu, i sve znači
Ja se klanjam pred Tvorcem, Božanskim Učiteljem unutar mene.

_DSC2425_Kriya_1000

Podignite desnu ruku pravo gore, dlan je okrenut ka napred. Levu ruku ispružite paralelno podu, dlan je okrenut nadole. Na obe ruke spojite kažiprst i srednji prst , onda spojite mali i domali prst i razdvojite ih , kao da ste napravili slovo V ali sa po dva spojena prsta. Palac što više razdvojite od ostalih prstiju. Zatvorite oči i meditirajte u toj pozi 11 minuta.
Ovu meditaciju možete raditi sa mantrom Har, Harej, Hari, Wahe Guru ali nije obavezno. Moja preporuka ja da radite sa mantrom i da je pevate naglas jer je onda dosta lakše.
Za kraj udahnite duboko, zadržite disanje 10 sekundi, ispružite ruke još malo jače i izdahnite.
Radite ovu meditaciju 40 dana, svaki dan zamenite ruke, prvi dan je desna ruka gore, drugi dan leva ruka gore itd. Uvek držite obe ruke prave u laktovima.
Posle prvih tri minuta držanja ove poze vaše telo će početi samo sebe da isceljuje. U tom procesu će sve ćelije vašeg tela uzajamno delovati. Vaše telo će početi da isceljuje samo sebe a vi ćete u svakom mišiću vašeg tela osećati bol. I boleće vas sve dotle dok u vašem telu bude bilo toksina. To je terapija kontrole vašeg centralnog nervnog sistema. I tačno kroz jedanaest minuta ćelije vašeg tela će početi da se menjaju.
Posle 40 dana ova meditacija će početi da radi sa vašim suptilnim telom. Ova meditacija daje snažnu detoksikaciju, najjače čišćenje svog tela, psihe i duše, koje vi možete sami da odradite. Ona može da vam da potpunu kontrolu nad vašim bitijem. Jača i vašu intuiciju i čini vas jakim i zdravim. Oslobodićete se od svih nečistoća, fizičkih, mentalnih i duhovnih.
Za kraj sklopite ruke u molitveni i recite Sat Nam, što znači – Istina je u meni.
SAT NAM !