Meditacija za otvaranje srca i privlačenja ljubavi u vaš život

Ako osećate da je vaše srce zatvoreno, ako ne dopuštate ljubavi da teče kroz njega, ako želite da otvorite vaše srce, da osetite ljubav, radite ovu meditaciju.
Ako niste sigurni da ste spremni da prihvatite ljubav u vaš život, nemojte je raditi. Ako ste raskrstili sa sobom, ako ste prihvatili sebe i znate šta želite, onda je radite 40 dana, svaki dan ( ako preskočite jedan dan sutra vam je prvi dan ponovo) i pišite nam o rezultatima.

_DSC0823_Kriya1000

Sedite u turski sed, stavite ruke u molitveni položaj i otpevajte tri puta mantru Ong Namo Guru Dev Namo (Ong je Tvorac, onaj koji nas je stvorio, Namo je pozdravljanje sa poštovanjem
Guru je Učitelj, taj koji daje tehniku, taj koji je oslobodjen od neznanja. Gu je tama, Ru - je svetlost koja uklanja tamu, Dev- suptilni, nematerijalni, koji nema fizičku prirodu, i sve znači
Ja se klanjam pred Tvorcem, Božanskim Učiteljem unutar mene)

Ako vam je teško da sedite u turskom sedu, možete sesti na stolicu (noge treba da dodiruju pod), najvažnije je da kičma bude prava.
Onda savijte glavu blago ka grudnom košu, napravite blagu džalandhara bandu.
Oči zatvorene, fokusirajte se na tačku izmedju obrva.
Disanje će se automatski uspostaviti.
Mantra Sat Kar Tar- Sat znači istina, Kar Tar znači u bukvalnom prevodu Bog može sve da uradi ( “God is the Doer of everything”),
Mantra se peva naglas.

_DSC0820_Kriya1000

Mantra se peva naglas. Kada kažete Sat stavite ruke u molitveni položaj kod srčanog centra, kada kažete Kar ruke su savijene pored tela, dlanovi gledaju napred, kada kažete Tar, ruke su ispružene u laktovima, paralelne podu , dlanovi napregnuti , prsti spojeni i usmereni na gore. Dlanovi su savijeni što više ka rukama, pokušajte da bude prav ugao sa rukama.

_DSC0826_Kriya1500

Vreme- 11 minuta.
Za kraj sklopite ruke u molitveni i recite Sat Nam, što znači – Istina je u meni.