Meditacija za pobedjivanje neprijateljstva prema sebi

Neprijatelji ne postoje. Postoje samo izazovi našoj kreativnosti. Najveći neprijatelj sebi smo mi sami. Neprijateljski odnos i destruktivno delovanje prema sebi nastaje onda kada ne prihvatamo sebe onakvim kakvi jesmo. Mi instinktivno odbacujemo svoju sopstvenu samoutvrdjenu celokupnost. Počinjemo da se borimo sa svojim sopstvenim uspesima i dostgnućima sa ciljem da razrušimo svoju stabilnost i snagu. Naše ego želi sve da prisvoji i da vlada prostorom i vremenom. Takav negativan odnos ka sebi staje izmedju nas i istinskog dara ljudskog života- sposobnosti da se suprotstavimo „ja“, da prevazidjemo svoj ego i da uspostavimo vezu sa beskonačnošću svog višeg „Ja“.

_DSC0828

Sedite u turski sed, stavite ruke u molitveni položaj i otpevajte tri puta mantru Ong Namo Guru Dev Namo (Ong je Tvorac, onaj koji nas je stvorio, Namo je pozdravljanje sa poštovanjem.
Guru je Učitelj, taj koji daje tehniku, taj koji je oslobodjen od neznanja. Gu je tama, Ru - je svetlost koja uklanja tamu, Dev- suptilni, nematerijalni, koji nema fizičku prirodu, i sve znači:
Ja se klanjam pred Tvorcem, Božanskim Učiteljem unutar mene)
Ako vam je teško da sedite u turskom sedu, možete sesti na stolicu (noge treba da dodiruju pod), najvažnije je da kičma bude prava.
Onda savijte glavu blago ka grudnom košu, napravite blagu džalandhara bandu.
Mudra – ruke savijene u laktovima, stegnute pesnice na obe ruke i druge falange prstiju se dodiruju a palčevi su usmereni na gore. Mudra je na nivou srčanog centra. Pritisnite pesnicu o pesnicu, obratite pažnju na to da se i palčevi dodiruju spoljašnjom stranom i usmereni su na gore.
Fokusirajte pogled na vrhu nosa.
I počnite da dišete na sledeći način:
udah na nos- izdah na usta
udah na usta – izdah na nos,
pa ponavljate
udah na nos- izdah na usta
udah na usta – izdah na nos.

Dišite na ovaj način prva dva-tri dana tri minuta pa polako produžavajte do 11 minuta (maksimalno vreme dato za ovu meditaciju je 22 minuta). Meditacija se radi 40 dana svaki dan.
Za kraj udahnite duboko na nos, podignite ruke iznad glave i protresite ih jako. Izdah. Ponovite još dva puta.
Za kraj sklopite ruke u molitveni i recite Sat Nam, što znači – Istina je u meni.
Ova meditacija nam vrlo efektivno pomaže da pobedimo negativan i neprijateljski odnos ka sebi i daje nam sposobnost da budemo uvek svesni svog istinskog identiteta.
Sat Nam!