Krija protiv nesanice

Shabad krija je odlična protiv nesanice a i preporučuje se za razvijanje našeg meditativnog uma ( U kundalini numerologiji se preporučuje za broj 4)
Moram da vam ispričam i jednu porodičnu anegdotu u vezi ove krije. Moj muž je godinama imao problem sa nesanicom i uvek kad mi se žalio da je loše spavao ja sam mu govorila da imam kriju za njega, ali ništa, moje reči nisu dopirale do njega. I to se stalno ponavljalo, “ Loše sam spavao” , “ Imam kriju “ .... sve dok jednog jutra moj muž nije rekao “ E noćas sam hteo da te budim da mi daš tu tvoju kriju “. I odradio je shabad kriju 40 dana i od tada jako lepo spava.
Ovu kriju je najbolje da radite svake noći pre spavanja, ali može se raditi i u bilo koje doba tokom dana. Ako je praktikujete regularno, lepo i duboko ćete spavati i vaš nervni sistem će se noću regenerisati . Posle nekoliko meseci ritam vašeg disanja će biti podsvesno regulisan tokom sna, mislićete bolje, radićete bolje, delićete bolje, volećete bolje a i borićete se bolje.
Ova meditacija vam daje strpljenje koje je prvi uslov koji morate ispuniti da biste došli do prave ljubavi. U ljubavi vi dajete ne obraćajući pažnju na greške drugih kao što i sunce daje svetlost i toplotu svim ljudima ovog sveta.
Sedite u turski sed i recite tri puta mantru Ong Namo Guru Dev Namo.

_DSC2325kriya1000

Stavite desnu šaku preko leve, prsti su spojeni i usmereni ka napred. Palčevi su spojeni i usmereni ka napred. Fokusirajte pogled na vrhu nosa, oči su  9/10 zatvorene.

_DSC2326kriya1000

Disanje u ovoj kriji se deli na 22 dela. U kundalini numerologiji broj 11 je broj Beskonačnosti. Ritmično disanje do broja 22 daje našem umu snagu da dosegne do Beskonačnosti.
Udah je podeljen na četiri dela , u sebi na svakom delu udaha recite po jedan slog mantre Sa- Ta- Na- Ma ( Sa- beskonačnost, Ta- život, Na- smrt, Ma- ponovno rodjenje, mantra označava životni ciklus). Zadržite disanje i recite u sebi mantru 4 puta (16 slogova). Izdahnite iz dva puta i recite u sebi Wahe Guru ( pozdrav mom unutrašnjem učitelju, mom višem Ja). Dišite na ovaj način 15 minuta ( max dato vreme je 62 minuta). I udah i izdah su na nos.
I na kraju sklopite ruke u molitveni položaj i recite Sat Nam ( Istina je u meni)
Sat Nam!